ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แอนิเมชัน เรื่อง พลังงานลมน่ารู้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพันธกานต์ แข็งขัน
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,14:26  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง(ชนะเลิศ) กิจกรรม อาหารเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิฐชญาณ์ พลอยกระโทก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,17:40  อ่าน 218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง (รองชนะเลิศอันดับ1) กิจกรรม น้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้น ม. 1-3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิฐชญาณ์ พลอยกระโทก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,17:36  อ่าน 334 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม อาหารเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 ระดับชาติ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิฐชญาณ์ พลอยกระโทก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,17:31  อ่าน 201 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรีญทอง(ชนะเลิศ) กิจกรรม อาหารเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.4 - ม.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิฐชญาณ์ พลอยกระโทก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,17:29  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง(รองชนะเลิศอันดับ1) กิจกรรมแกะสลักและผลไม้
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิฐชญาณ์ พลอยกระโทก
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,17:27  อ่าน 211 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวศึกษาต่อ
ชื่ออาจารย์ : นายอิสรพันธ์ คชลัย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2564,14:56  อ่าน 236 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม หน่วยการเรียนรู้ ความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร พร้าเพรียง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2564,15:56  อ่าน 273 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 Coding Online for Grade 10-12 Teacher (C๔T – ๘)
ชื่ออาจารย์ : จุฑาวัชร คงเมือง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,12:46  อ่าน 285 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Certificate แบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานภาษาอังกฤษ_
ชื่ออาจารย์ : จุฑาวัชร คงเมือง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2564,18:45  อ่าน 297 ครั้ง
รายละเอียด..