ติดต่อเรา
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
127 หมู่ 2 ถนนสุรนารายณ์   ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เบอร์โทรศัพท์ 044857108 เบอร์โทรสาร 044857108
Email : thepsathitw@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน