ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงงานตะกร้าหรรษา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงขวัญจิรา แสงสว่าง
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2555,10:17   อ่าน 2935 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
ชื่อนักเรียน : นางสาวชรินรัตน์ มุ่งวิชา
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2554,17:18   อ่าน 3366 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายนายหลวง
ชื่อนักเรียน : นางสาวชรินรัตน์ มุ่งวิชา
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2554,17:15   อ่าน 1717 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เตาเผาขยะลดมลพิษ
ชื่อนักเรียน : นางสาวชรินรัตน์ มุ่งวิชา
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2554,17:05   อ่าน 1912 ครั้ง