กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุภาพร เพชรสาย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : supapornphet21@gmail.com

นายประวัติ ปรือทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เบอร์โทร : 0853550893

นายอิสรพันธ์ คชลัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
อีเมล์ : pa2lancer@gmail.com

นางสาวเฟื่อง โคตรโสภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวปิยะฉัตร กงชัยภูมิ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
อีเมล์ : Piyachat.kongchaiyaphum@gmail.com