กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ว่าที่ ร.ต.หญิงยศสรัล ชื่นอารมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0619519987
อีเมล์ : yothsaranpe16@gmail.com

นายศรัณ อารยะธนารัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0902963692
อีเมล์ : pondsaran28@gmail.com