รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
127 หมู่ 2 ถนนสุรนารายณ์   ตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
เบอร์โทรศัพท์ 044857108 เบอร์แฟกส์ 044857108
Email : thepsathitw@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :