ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 167) 20 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง แจ้งหยุดเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เนื่องจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2566 (อ่าน 174) 23 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง แจ้งหยุดเรียน ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566 (อ่าน 93) 13 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง หยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 162) 17 ธ.ค. 65
แจ้งการปิด-เปิด ภาคเรียน (อ่าน 164) 17 ธ.ค. 65
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด "ศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (Art - Science - Innovation for Sustainable Society)” ณ หอประชุมโรงเรียนเทพสถิตวิทยา (อ่าน 361) 06 ก.ย. 65
นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศ ให้การต้อนรับนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 422) 02 ก.ย. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลสมัยแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 352) 21 ส.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 309) 10 ส.ค. 65
นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ การนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการยกระดับความเป็นเลิศด้านสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 361) 04 ส.ค. 65
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ให้การต้อนรับ หน่วยตรวจสอบภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เพื่อเข้ารับการนิเทศ กำกับและติดตามการใช้จ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (อ่าน 215) 22 ก.ค. 65
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลชาย ประเภท 3x3 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดชัยภูมิ) ประจำปี 2565 (อ่าน 225) 14 ก.ค. 65
ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและนักเรียน ถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา (อ่าน 189) 12 ก.ค. 65
ประชุมครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา (อ่าน 207) 12 ก.ค. 65
เทศบาลตำบลเทพสถิต มอบถังขยะให้โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เพื่อเพิ่มจุดทิ้งขยะให้มากขึ้น และครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน (อ่าน 398) 04 ก.ค. 65
กิจกรรม ค่าย Gifted โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 389) 02 ก.ค. 65
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับรางวัลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และ นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับรางวัล “ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะช (อ่าน 396) 02 ก.ค. 65
กิจกรรมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด วันภาษาไทย และกิจกรรม To Be Number One (อ่าน 373) 25 มิ.ย. 65
ศึกษาดูงาน ตรวจเยี่ยม ประเมินผลวิธีการและผลการดำเนินงาน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ OBECQA ณ โรงเรียนหนองบัวเเดงวิทยา (อ่าน 376) 25 มิ.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทเขตทุ่งดอกกระเจียว (อ่าน 545) 22 มิ.ย. 65
โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ กิจกรรมกำจัดวัชพืช ปลูกต้นไม้ ทาสีรั้ว ณ สระหลวง (ที่สาธารณประโยชน์) บ้านวังใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (อ่าน 532) 22 มิ.ย. 65
ครูจักรพงศ์ วิลัยพิศ ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เข้ารับการประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะอาชีพ (อ่าน 540) 21 มิ.ย. 65
นักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา อบรมโครงการ “ยุวชนอาสาจราจร” (อ่าน 544) 21 มิ.ย. 65
คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ร่วมพิธีเปิดเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ประจำปี 2565 ณ​ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ (อ่าน 552) 20 มิ.ย. 65
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ และ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจอนามัยเจริญพันธ์ (อ่าน 557) 20 มิ.ย. 65
การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2565 (อ่าน 538) 20 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 524) 20 มิ.ย. 65
นักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เข้าร่วมโครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยนครชัยบุรินทร์ “การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอย่างยั่งยืน” (อ่าน 532) 20 มิ.ย. 65
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา รับการประเมิน กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2565 (อ่าน 567) 10 มิ.ย. 65
การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 568) 09 มิ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19 (อ่าน 546) 09 มิ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมปรึกษาหารือกับ ท่านนายอำเภอสิทธา ภู่เอี่ยม และ สาธารณสุขอำเภอเทพสถิต เรื่อง การเชิญชวนนักเรียนฉีดวัคซีน (อ่าน 575) 09 มิ.ย. 65
โรงเรียนเทพสถิต แสดงความยินดีต้อนรับ ผอ.สิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา (อ่าน 572) 09 มิ.ย. 65
โรงเรียนเทพสถิต และ สถานีตำรวจภูธรเทพสถิต ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 551) 09 มิ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 524) 09 มิ.ย. 65
การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 551) 09 มิ.ย. 65
คณครูและนักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ฉีวัคซีนโควิด-19 (อ่าน 524) 09 มิ.ย. 65
รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 595) 03 เม.ย. 65
พิธีมอบประกาศนียบัตร และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 642) 25 มี.ค. 65
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 606) 25 มี.ค. 65
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 636) 25 มี.ค. 65
ท่านรองธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลคนไทยตัวอย่าง พระพิฆเฌศไอยรา ครั้งที่ 5” (อ่าน 601) 25 มี.ค. 65
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) เพื่อเข้าทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 578) 25 มี.ค. 65
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT และ AI ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (อ่าน 590) 25 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3854) 22 ก.พ. 65
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (อ่าน 4050) 13 ต.ค. 64
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา รับรางวัลระดับชาติ รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ปีที่ 4 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ โรงแรมเลิศนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 3985) 12 ต.ค. 64
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ดำเนินกิจกรรมเชิญผู้ปกครองลงนาม แสดงความประสงค์เพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีน Pfizer (อ่าน 3766) 28 ก.ย. 64
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับรางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3859) 28 ก.ย. 64
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับรางวัลกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ประเภท "รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 (อ่าน 3797) 28 ก.ย. 64