ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง แจ้งหยุดเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เนื่องจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ. 2566
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,09:55   อ่าน 173 ครั้ง