ภาพกิจกรรม
การประชุมวิชาการระดับชาติ จัดโดย สพม.ชัยภูมิ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จัดโดย สพม.ชัยภูมิ (A National and International Conference on Promoting Active Learning to foster 21st Century Learner Competencies) ซึ่งโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้ส่งคุณครูจุฑาวัชร คงเมือง นำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พร้อมคณะครูอีกหลายท่านนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2566,23:12   อ่าน 77 ครั้ง