ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา)
วันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ทัศนศึกษา) โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเดินทางในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเดินทางในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร หมู่บ้านมังกรสวรรค์ และตลาดสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2566,23:08   อ่าน 100 ครั้ง