ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีผู้เข้าสอบจาก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา และโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม โดยการสอบฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ เป็นประธานสนามสอบ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.วีระศักดิ์ พลมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่ได้เดินทางมาติดตาม และตรวจเยี่ยม การดำเนินการสอบฯ และนายประวิทย์ พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม ที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจกับนักเรียนที่มาสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนเทพสถิตวิทยา
.
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,10:59   อ่าน 68 ครั้ง