ภาพกิจกรรม
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของท่านรอง ศศิพร ทรัพย์ประเสริฐ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางศศิพร ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่1 (รอบ 6 เดือน) โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยเอก ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีชุมพร วงศ์พัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ เป็นกรรมการ และนางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
.
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,21:44   อ่าน 60 ครั้ง