ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จัดกิจกรรม การเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ
.
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,21:37   อ่าน 83 ครั้ง