ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จัดกิจกรรมการยกผลสัมฤทธิ์ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ในการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
.
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2566,21:28   อ่าน 51 ครั้ง