ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ให้การต้อนรับ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รมว.ศธ. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)] ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการ และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดชุมนุมกอง


วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [รมว.ศธ. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)] ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราชการ และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดชุมนุมกอง "กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565" ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเทพสถิตวิทยา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหาร คณะผู้กำกับลูกเสือ บุคลากรทางการศึกษาและลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2566,10:54   อ่าน 124 ครั้ง