ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยโรงพยาบาลเทพสถิต
วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงพยาบาลเทพสถิต ได้จัดโครงการอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพในภาวะหัวใจหยุดเต้น ให้กับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนรู้ทำการ CPR และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Automated External Defibrillator: AED) อย่างถูกวิธี ซึ่งถือได้ว่าเป็นความรู้ที่จำเป็น หากเกิดเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง
.
รูปภาพเพิ่มเติม : คลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2565,13:28   อ่าน 38 ครั้ง