ภาพกิจกรรม
นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 5 กันยายน 2565 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา นายไพฑูรย์ มณีจันทร์ นายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์ และนางศศิพร ทรัพย์ประเสริฐ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด "ศิลปะ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (Art - Science - Innovation for Sustainable Society)”  ณ หอประชุมโรงเรียนเทพสถิตวิทยา

ชมภาพกิจกรรม

มภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,10:35   อ่าน 95 ครั้ง