ภาพกิจกรรม
นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เข้ารับรางวัล “การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565”
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เข้ารับรางวัล “การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565” โดยโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับรางวัลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 รางวัลเกียรติบัตรยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ และ นายจักรพงศ์ วิลัยพิศ ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้รับรางวัล “ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565” รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,18:48   อ่าน 103 ครั้ง