ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ มณีจันทร์ และนายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ในการนี้ท่านผู้อำนวยการสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ได้มอบทุนการศึกษาและกล่าวให้โอวาทแก่ลูกศิษย์ โดยการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2565,12:00   อ่าน 126 ครั้ง