ภาพกิจกรรม
ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา มอบเกียรติบัตร นักเรียนได้รับการยกย่องในการทำคุณงามความดี มีความซื่อสัตย์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ มณีจันทร์ และนายธนวิสุทธิ์ สินนพรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่ นายมานพ พิลึกรำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และนายธีรเดช พัฒนสกุลเดช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่เก็บเงินได้ และส่งมอบคืนให้ เด็กชายไทยเทพ ปะตาทายัง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 เป็นนักเรียนได้รับการยกย่องในการทำคุณงามความดี มีความซื่อสัตย์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ไว้ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ในกิจกรรม Christmas Day

ชมภาพกิจกรรม
 
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2563,11:00   อ่าน 1627 ครั้ง