ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของเยาวชน
ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา เดินทางไปประชุมสัมมนาเรื่อง “ การจัดการศึกษาเพื่อรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของเยาวชน “ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่15-18 ธันวาคม 2563 เพื่อนำหลักการบริหารที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของเยาวชน มาปรับใช้ในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563,15:45   อ่าน 824 ครั้ง