ภาพกิจกรรม
ต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ผอ.ดร. พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร
คณะกรรมการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลาการทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา จัดงานต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ผอ.ดร. พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ณ ห้องประชุมอรุณรุ่ง โรงเรียนเทพสถิตวิทยา โดยได้รับเกียรติจากท่านสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรษ์จังหวัดชัยภูมิ
ท่านสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต ท่าน ผอ.กาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 30 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ผู้บริหารสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 แสดงความยินดีในครั้งนี้

ชมภาพกิจกรรม
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2563,20:48   อ่าน 2805 ครั้ง